Imunochemický analyzátor AIA 600/II punúka širokú paletu imunochemických vyšetrení. Prístroj sa vyznačuje veľmi jednoduchou obsluhou nízkou spotrebou reagencií a dlhodobou kalibráciou. Je určený do laboratórií strednej veľkosti alebo ako  doplnok veľkých systémov v pohotovostnej službe. Medzi hlavné prednosti patrí  unikátne riešenie vkladania reagencií a vzoriek do kontinuálnej reťaze, vďaka ktorej je možné vyšetrovať jednotlivé parametre v ľubovoľnom poradí a čase. Prístroj využíva lyofilizované reagencie, čo zaručuje dlhodobú expiráciu a kalibráciu až 90 dní.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI PRÍSTROJA

 • 60 testov / hod
 • STATIM pozície pre urgentné vyšetrenia, výsledok do 20 min
 • automatické riedenie vzoriek
 • dlhodobá kalibrácia až do zmeny sarže testu
 • balenia už od 20 testov, expirácia 6-12 mesiacov
 • bezplatný servis počas celej doby zapožičania prístroja
 • pre každé stanovenie jeden samostatný AIA Pack, žiadne straty reagencií

 

PODPOROVANÉ VYŠETRENIA
 • T3, T4, FT3, FT4, TSH, TPO Ab, Tg Ab
 • AFP, CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3
 • PSA, FPSA, PAP, β-HCG, β-mikroglobulin   
 • LH, FSH, Prolactin, HCG, Estradiol, Progesteron, Testosteron
 • CK-MB, Troponin I, Myoglobin
 • Ferritin, Vitamin B12, Folát
 • C-peptid, IgE, HGH, Cortisol, Insulin, PTH. Cystatin C
 • ACTH

 

Analyzátor využíva unikátne lyofilizované reagencie AIA pack, ktoré sa vyznačujú vysokou stabilitou a dlhodobou expiráciou. Systém AIA Pack v sebe integruje reagenčnú komoru, keďže celá reagencia prebieha v reagenčnom cupe AIA pack, tým sa elimiuje zložité pipetovanie, premiešavanie a nasávanie vzoriek z rôznych reagenčných cupov, vďaka čomu systém dosahuje veľmi vysokú presnosť a reprodukovateľnosť výsledkov. Použitie jedného reagenčného cupu na celý pracovný cyklus eliminuje možnosť kontaminácie systému a akúkoľvek nepresnosť. Vďaka použitiu lyofilizovaných reagencií prístroj nevyžaduje chladenie.

 

  Odporúčané rozlíšenie pre túto stránku je: 1280 x 1024.            Vaše rozlíšenie je:         Ste návštevníkom číslo:      Dnes je: